summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorDiederick de Vries <diederick@diederickdevries.net>2020-05-05 11:32:57 +0200
committerDiederick de Vries <diederick@diederickdevries.net>2020-05-05 11:41:10 +0200
commit86752c8cb396e4bdc6fa0947d51c79c0f6cd9e32 (patch)
tree3437db8fa8ac537241e32e78216c268bdf1c80ae
parent88b73549201994834d3122d4f42468c28ec33163 (diff)
downloadvimrc-86752c8cb396e4bdc6fa0947d51c79c0f6cd9e32.tar.gz
vimrc-86752c8cb396e4bdc6fa0947d51c79c0f6cd9e32.tar.bz2
vimrc-86752c8cb396e4bdc6fa0947d51c79c0f6cd9e32.zip
refactor: split up into several files
-rw-r--r--.vimrc75
-rw-r--r--vimrc.d/basis.vim24
-rw-r--r--vimrc.d/bestanden.vim17
-rw-r--r--vimrc.d/indentatie.vim34
-rw-r--r--vimrc.d/tags.vim9
5 files changed, 86 insertions, 73 deletions
diff --git a/.vimrc b/.vimrc
index 2be59f9..75eeba7 100644
--- a/.vimrc
+++ b/.vimrc
@@ -1,76 +1,5 @@
1" Dit is mijn persoonlijke .vimrc. Het is zwaar gebaseerd op https://github.com/changemewtf/no_plugins 1" Dit is mijn persoonlijke .vimrc.
2"
3" 2"
4" https://code.diederickdevries.net/vimrc/ 3" https://code.diederickdevries.net/vimrc/
5"
6" 1. Basisinstellingen
7
8set nocompatible
9colorscheme desert
10let mapleader=","
11set mouse=""
12syntax enable
13filetype plugin on
14
15noremap <Up> ""
16noremap! <Up> <Esc>
17noremap <Down> ""
18noremap! <Down> <Esc>
19noremap <Left> ""
20noremap! <Left> <Esc>
21noremap <Right> ""
22noremap! <Right> <Esc>
23
24:imap Tab <C-N>
25set backspace=indent,eol,start
26
27" Terminal in venster onderaan van 8 regels hoog
28noremap <Leader>t :bo ter<CR><C-W>8<C-_>
29
30" 2. Programmeren en indentatie
31
32syntax on
33set number
34set nowrap
35set clipboard=unnamed
36set sidescrolloff=10
37
38set expandtab
39set textwidth=120
40set tabstop=4
41set softtabstop=4
42set shiftwidth=4
43set foldcolumn=4
44
45autocmd BufRead,BufNewFile *.txt,*.ini,*.sh,*.yml,*.json,*.html set shiftwidth=2|set autoindent
46autocmd BufRead,BufNewFile *.js,*.java,*.groovy,*.c,*.h set shiftwidth=4|set cindent
47
48autocmd BufRead,BufNewFile *java set makeprg=mvn\ clean\ install
49
50" 3. Bestandsbeheer
51
52let g:netrw_banner=0 " irritante banner uit
53let g:netrw_browse_split=4 " open in eerdere venster
54let g:netrw_altv=1 " open splitst naar rechts
55let g:netrw_liststyle=3 " boom
56let g:netrw_list_hide=netrw_gitignore#Hide()
57let g:netrw_list_hide.=',\(^\|\s\s\)\zs\.\S\+'
58
59" - :edit om een map te openen in bestandsbeheer
60" - <CR>/v/t om te openen in een h-split/v-split/tab
61" - check |netrw-browse-maps| voor meer mappings
62
63" Doorzoek mappen recursief. Zorgt voor tab-completering van alle bestandsgerelateerde taken:
64set path+=**
65" Toon alle matchende bestanden bij tab-completering:
66set wildmenu
67
68" 4. Tags
69
70command! MakeTags !ctags -R --exclude=*.class .
71nnoremap <Leader><C-]> <C-w><C-]><C-w>T
72 4
73" - ^] spring naar tag onder de cursor 5execute 'runtime!' 'vimrc.d/*'
74" - ,^] spring naar tag onder de cursor in een nieuwe tab
75" - g^] voor ambigue tags
76" - ^t om terug op de tag stack te springen
diff --git a/vimrc.d/basis.vim b/vimrc.d/basis.vim
new file mode 100644
index 0000000..082b173
--- /dev/null
+++ b/vimrc.d/basis.vim
@@ -0,0 +1,24 @@
1" Basisinstellingen
2
3set nocompatible
4colorscheme desert
5let mapleader=","
6set mouse=""
7syntax enable
8filetype plugin on
9cabbrev h vert bot h
10
11noremap <Up> ""
12noremap! <Up> <Esc>
13noremap <Down> ""
14noremap! <Down> <Esc>
15noremap <Left> ""
16noremap! <Left> <Esc>
17noremap <Right> ""
18noremap! <Right> <Esc>
19
20:imap Tab <C-N>
21set backspace=indent,eol,start
22
23" Terminal in venster onderaan van 8 regels hoog
24noremap <Leader>t :bo ter<CR><C-W>8<C-_>
diff --git a/vimrc.d/bestanden.vim b/vimrc.d/bestanden.vim
new file mode 100644
index 0000000..8f49bab
--- /dev/null
+++ b/vimrc.d/bestanden.vim
@@ -0,0 +1,17 @@
1" Bestandsbeheer
2
3let g:netrw_banner=0 " irritante banner uit
4let g:netrw_browse_split=4 " open in bestaand venster
5let g:netrw_altv=1 " open splitst naar rechts
6let g:netrw_liststyle=3 " boom
7let g:netrw_list_hide=netrw_gitignore#Hide()
8let g:netrw_list_hide.=',\(^\|\s\s\)\zs\.\S\+'
9
10" - :edit om een map te openen in bestandsbeheer
11" - <CR>/v/t om te openen in een h-split/v-split/tab
12" - check |netrw-browse-maps| voor meer mappings
13
14" Doorzoek mappen recursief. Zorgt voor tab-completering van alle bestandsgerelateerde taken:
15set path+=**
16" Toon alle matchende bestanden bij tab-completering:
17set wildmenu
diff --git a/vimrc.d/indentatie.vim b/vimrc.d/indentatie.vim
new file mode 100644
index 0000000..22cca34
--- /dev/null
+++ b/vimrc.d/indentatie.vim
@@ -0,0 +1,34 @@
1" Programmeren en indentatie
2
3syntax on
4set number
5set nowrap
6set clipboard=unnamed
7set sidescrolloff=10
8
9set expandtab
10set textwidth=120
11set tabstop=4
12set softtabstop=4
13set shiftwidth=4
14set foldcolumn=4
15
16autocmd BufRead,BufNewFile *.txt,*.ini,*.sh,*.yml,*.json,*.html set shiftwidth=2|set autoindent
17autocmd BufRead,BufNewFile *.js,*.java,*.groovy,*.c,*.h set shiftwidth=4|set cindent
18
19autocmd BufRead,BufNewFile *java set makeprg=mvn\ clean\ install
20
21" Syntastic
22
23set statusline+=%#warningmsg#
24set statusline+=%{SyntasticStatuslineFlag()}
25set statusline+=%*
26
27let g:syntastic_always_populate_loc_list = 1
28let g:syntastic_auto_loc_list = 1
29let g:syntastic_check_on_open = 1
30let g:syntastic_check_on_wq = 0
31let g:syntastic_error_symbol = "✗"
32let g:syntastic_warning_symbol = "⚠"
33
34
diff --git a/vimrc.d/tags.vim b/vimrc.d/tags.vim
new file mode 100644
index 0000000..2d2369f
--- /dev/null
+++ b/vimrc.d/tags.vim
@@ -0,0 +1,9 @@
1" Tags
2
3command! MakeTags !ctags -R --exclude=*.class .
4nnoremap <Leader><C-]> <C-w><C-]><C-w>T
5
6" - ^] spring naar tag onder de cursor
7" - ,^] spring naar tag onder de cursor in een nieuwe tab
8" - g^] voor ambigue tags
9" - ^t om terug op de tag stack te springen